Garantii ja registreerimine

Milwaukee töötajatena tunneme suurt uhkust oma professionaalidest klientidele pakutavate toodete ja teenuste üle. Seda silmas pidades on meil rõõm pakkuda täiendavat kaitset, pikendades toodete garantii kehtivust kolme aastani*.

See teenus on teile tasuta, kui registreerite oma uue Milwaukee elektritööriista 30 päeva jooksul alates ostukuupäevast. Laiendatud garantii ei kehti laetavatele akudele**, akulaadijatele ega muudele seadmega kaasa pandud tarvikutele. See ei mõjuta õigusaktidega kehtestatud õigusi. Laiendatud garantiid pakume ainult elektritööriistadele, mis on ostetud pärast 01.01.2008.

Registreerige Milwaukee tööriist siin

See ei mõjuta õigusaktidega kehtestatud õigusi. Kehtivad tavapärased garantiitingimused. M18 naelapüssid (M18 CN18GS ja M18 CN16GA) ei kuulu pikendatud garantii programmi.

 

Garantiitingimused

 

1. Lõppkasutaja garantii kestab 12 kuud, mis algab seadme ostukuupäevast. Selle tõendiks on arve või muu ostu tõendav dokument. 12-kuuline garantii ei laiene rentimiseks kasutatavatele toodetele. Toodete rentimisega seotud garantiieeskirjade kohta täiendava teabe saamiseks helistage numbril +44 (0)1628 894400.


2. Kõigis siin loetletud riikides alates 1. jaanuarist 2008 ostetud Milwaukee Powertoolsi toodete garantiiaeg pikeneb kolme aastani eeldusel, et lõppkasutaja registreerib laiendatud garantii saamiseks oma äsja ostetud tööriista interneti kaudu nelja nädala jooksul alates ostukuupäevast. M18 naelapüssid (M18 CN18GS ja M18 CN16GA) ei kuulu pikendatud garantii programmi.


Laiendatud garantii saamiseks saavad tarbijad siin loetletud riikides registreerida tööriistad veebipõhisel registreerimisvormil. Lisaks peavad ostjad nõustuma veebis sisestamisele kuuluvate andmete säilitamisega. Laiendatud garantiid tõendavaks dokumendiks on e-kirjaga saadetav registreerimise kinnitus ning algset ostu tõendav dokument, kuhu on märgitud ostukuupäev. Laiendatud garantii ei kehti rentimiseks kasutatavate tööriistade, laetavate akude**, akulaadijate ega muude seadmega kaasa pandud tarvikute puhul. See ei mõjuta õigusaktidega kehtestatud õigusi.

3. Garantii kehtib garantiiaja jooksul kõigile toote puudustele ja kahjustustele, mis tulenevad selgelt materjali- ja tootmisvigadest, ning on piiratud vajaliku remondi ja/või reguleerimisega. Garantii ei kehti järgmistel juhtudel:

  • parandamiseks antud toode ei ole komplektne;
  • kahjustused või vead tulenevad väärkasutamisest, kuritarvitamisest, kasutaja tahtmatust või tahtlikust teost, väärkäsitsemisest, nõuetele mittevastavast kasutamisest või hooletusest;
  • lõppkasutaja on eiranud toote kasutusjuhendis olevaid kasutusjuhiseid;
  • toodet on püüdnud parandada mittepädev tehnik või volitamata isik;
  • tavalisest kulumisest tulenevad kahjustused, sh järgmistel osadel: süüteküünlad, veo- või hammasrihmad, õhufilter, harjad, pumba klapid, laagrid ja kolvirõngad;
  • lubamatu või väär kasutamine/hooldus või ülekoormus;
  • tarvikud, sh akud, lambipirnid, terad, liitmikud, kotid, kaitsmed ja kütus;
  • muudatused või selliste tarvikute ja/või lisaseadmete kasutamine, mille sobivust ei ole Milwaukee Powertools sõnaselgelt kinnitanud.


Kui meil ei ole võimalik mis tahes põhjusel teie tööriista parandada, jätame endale õiguse asendada tööriist vastavate või paremate tehniliste omadustega tootega.

4. Toode tuleb hoolduseks saata või tuua Milwaukee Powertoolsi volitatud hoolduskeskusesse. Hoolduskeskuse aadressi leiate järgnevast riigiti rühmitatud loendist. Mõnes riigis kohustub kohalik Milwaukee Powertoolsi edasimüüja saatma toote Milwaukee Powertoolsi hoolduskeskusesse. AEG hoolduskeskusesse saatmisel peab toode olema ohutult pakitud, sellele peab olema märgitud saatja aadress ja võimalusel lisatud ka vea lühikirjeldus.

5. Garantiiremont on tasuta. See ei tähenda garantiiaja pikenemist ega uuesti algamist. Asendatud osad saavad meie omandiks. Osades riikides peab saatja tasuma posti- või veokulud.

Registreerige Milwaukee tööriist siin