Privaatsuspõhimõtted

Privaatsusavaldus

 

Techtronic Industries UK Ltd (edaspidi „meie” või „me”) soovib teie privaatsust kaitsta ja austada.

Käesolevas privaatsusavalduses kirjeldatakse, kuidas me kogutud või teie käest saadud isikuandmeid töötleme. Lugege järgnev tekst hoolikalt läbi, et mõista, millised on meie seisukohad ja tavad seoses isikuandmetega ja kuidas me isikuandmeid käsitleme.

Kehtivate andmekaitseseaduste ja tulevase isikuandmete kaitse üldmääruse (määrus (EL) 2016/679) kohane andmete vastutav töötleja on Techtronic Industries UK Ltd registreeritud asukohaga 22 Market Street, Maidenhead, SL6 8AD, Inglismaa jah Techtronic Industries Nordic, Stamholmen 147, 1., DK-2650 Hvidovre, Denmark.

 

TEILT KOGUTAVAD ANDMED JA NENDE KASUTAMISE VIIS

 

Me kogume ja töötleme järgmisi teie isikuga seotud andmeid.

 • Andmed, mille te meile annate. Need on teie isikuga seotud andmed, mille te meile annate meie uudiskirja tellimise, tööriistade registreerimise, garantiipikenduse taotlemise, meiega e-posti, telefoni või sotsiaalmeedia kaudu suhtlemise, meie juures konto avamise või muu tegevuse käigus. Nende andmete hulka kuulub konkursil, kampaanias või uuringus osalemiseks, toote otsimiseks, meie saidi või tööriistade probleemist klienditeenindusele teatamiseks või meie saidi sotsiaalmeedia funktsioonide kasutamiseks esitatav teave. Teie poolt meile antav teave võib sisaldada muu hulgas teie nime, aadressi, e-posti aadressi ja telefoninumbreid, rahalisi ja krediitkaardi andmeid, teie isiku kirjeldust ja fotosid. Me küsime ainult selliseid andmeid, mis on vajalikud konkreetse eesmärgi täitmiseks.

  Selliseid andmeid esitades annate nõusoleku, et meil on õigus andmeid koguda ja töödelda eesmärgiga pakkuda teile teavet, tooteid ja teenuseid, mida olete meilt soovinud. Sellisel juhul on andmete töötlemise õiguslik alus isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a. Teil on õigus see nõusolek igal ajal tagasi võtta. Samuti võime kasutada neid andmeid selleks, et täita oma kohustusi, mis tulenevad teie ja meie vahel sõlmitud lepingutest. Sellisel juhul on õiguslik alus isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b. Me säilitame teie isikuandmeid üksnes nii kaua, kui on vajalik teie soovitud teabe, teenuste või pakkumiste kättesaadavaks tegemiseks või meie lepinguliste kohustuste täitmiseks.

 • Andmed, mida me teie kohta kogume. Iga kord, kui te meie saiti külastate, kogume automaatselt järgimisi andmeid:
  • tehnilised andmed, sh teie arvuti internetiühenduseks kasutatav internetiprotokolli (IP) aadress, teie sisselogimisandmed, brauseri tüüp ja versioon, valitud ajavöönd, brauseri laienduste tüübid ja versioonid, seadmetüübid, operatsioonisüsteem, nõusoleku andmise kellaaeg ja kuupäev ning platvorm;
  • teie külastusega seotud andmed, sh täielikud internetiaadressid (URL), meie saidile jõudmiseks, seal liikumiseks ja sealt lahkumiseks klõpsatud linkide järjestus (koos kuupäeva ja kellaajaga), vaadatud, otsitud või ostetud tooted, lehtede reageerimisajad, allalaadimisvead, teatud lehtede vaatamise kestus, teave lehel sooritatud tegevuste kohta (nt kerimine, klõpsamine, hiirega üleveeremine), saidi sirvimiseks kasutatud meetodid ja meie klienditeenindusele helistamiseks kasutatud telefoninumber.

  Selliseid andmeid säilitame ainult meie ning säilitamise eesmärk on meie saidi ja selle protsesside haldamine, sh tõrkeotsing, andmeanalüüs, testimine, uuringud, statistika kogumine, vaatlused ja ebaseadusliku tegevuse tõkestamine. Jätame endale õiguse tutvuda tagasiulatuvalt nende logifailide ja andmetega juhul, kui konkreetsetel asjaoludel tekib põhjendatud kahtlus, et toimunud on ebaseaduslik tegevus. Isikuandmeid töötleme ainult sellises ulatuses, mis võimaldab meil kaitsta oma õigustatud huvi ebaseadusliku tegevuse tõkestamiseks, eriti seoses meie veebisaidiga. Sellise tegevuse õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f.

 • Andmed, mida me saame muudest allikatest. Siia kuuluvad andmed, mida me saame teie kohta siis, kui kasutate muid meie hallatavaid veebisaite või meie pakutavaid teenuseid. Me teeme tihedat koostööd kolmandate isikutega (sh nt äripartnerid, tehnika-, makse- ja tarneteenuseid osutavad alltöövõtjad, reklaami-, võrgu- ja analüüsiteenuste pakkujad, otsinguandmete pakkujad, krediidiinfo agentuurid). Me teavitame teid sellest, kui saame neilt teie kohta andmeid, samuti selliste andmete kasutamise eesmärgist ja nende töötlemise õiguslikust alusest.

 

KÜPSISED

 

Meie veebisait eristab üht saidi külastajat teistest küpsiste abil. See aitab meil teha veebisaidi sirvimist teie jaoks meeldivaks ning saiti täiustada. Täpsem teave meie kasutatavate küpsiste ja nende kasutamise eesmärgi kohta on esitatud meie teates küpsiste kohta: https://ee.milwaukeetool.eu/cookies/.

Enamik meie kasutatavaid küpsiseid on nn seansiküpsised. Neile lisanduvad mõned teistsugused küpsised, mis jäävad teie seadmesse seni, kuni te need kustutate. Need küpsised võimaldavad meil teie brauserit järgmisel külastusel ära tunda.

Kui sellega seoses on vaja töödelda isikuandmeid, siis selle alus on meie õigustatud huvi parandada meie veebisaidi kasutatavust. Töötleme kõnealusel eesmärgil üksnes meie veebisaidi külastajate anonüümitud andmeid. Sellise töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f. Te saate küpsised igal ajal oma seadmest kustutada ja pärast kustutamist ei saa me enam küpsises sisalduvaid andmeid töödelda.

Lisaks on teil võimalus brauserit häälestada nii, et teilt küsitaks eraldi nõusolekut iga küpsise salvestamiseks või et küpsised keelatakse teatud juhtudel või täielikult. Samuti saate sisse lülitada küpsiste automaatse kustutamise brauseri sulgemisel. Kui küpsised on keelatud, ei pruugi kõik veebisaidi funktsioonid õigesti töötada.

 

GOOGLE ANALYTICS

 

Sellel veebisaidil kasutatakse veebianalüüsi teenust Google Analytics, mida pakub Google, Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; edaspidi „Google”). Google Analytics kasutab küpsiseid, et aidata meil analüüsida, kuidas meie veebisaiti kasutatakse. Küpsisega loodud teave meie veebisaidi kasutamise kohta edastatakse Ameerika Ühendriikides asuvasse Google’i serverisse. Me kasutame teenust Google Analytics koos laiendiga „_anonymizeIp ()”, mis tagab, et Google’ile edastatakse üksnes lühendatud IP-aadressid, mida ei saa otseselt teie isikuga seostada. Google kasutab neid andmeid selleks, et hinnata veebisaidi kasutamist, koostada aruandeid meie veebisaidil tehtud toimingute kohta ning osutada muid veebisaidi ja interneti kasutamisega seotud teenuseid. Google võib edastada neid andmeid ka kolmandatele isikutele juhul, kui see on seadusega nõutav või kolmandad isikud töötlevad neid andmeid Google’i nimel. Google ei seo teie IP-aadressi mingite muude Google’i valduses olevate andmetega. Teil on võimalik Google Analyticsi küpsise paigaldamine brauseri tarkvaras keelata, aga juhime tähelepanu, et sel juhul ei pruugi mõned meie veebisaidi funktsioonid enam toimida. Lisaks on Google’il brauserilaiend (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). mis võimaldab teil igal ajal Google Analyticsi andmete kogumisest ja salvestamisest keelduda. Lisateavet Google Analyticsi kohta leiate aadressil (http://www.google.com/intl/en/analytics/learn/privacy.html). Kui külastate meie veebisaiti mobiilseadme abil, saate Google Analyticsi välja lülitada aadressil (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

Kui eeltooduga seoses on vaja töödelda isikuandmeid, siis selle alus on meie turundustegevusega seotud õigustatud huvi. Teie huvid on kaitstud sellega, et andmete kogumise ajal teie IP-aadress anonüümitakse, välistamaks teie isiku tuvastamise võimalust. Sellise töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f.

 

ANDMETE TÄIENDAV KASUTAMINE TURUNDUSE EESMÄRGIL

 

Kasutame teie kohta säilitatavaid andmeid järgmiselt:

 • et edastada teile teavet meie pakutavate muude kaupade ja teenuste kohta, mis sarnanevad teie poolt varem ostetutega. Meie teadetest saate igal ajal keelduda, vajutades igas sellises e-kirjas sisalduvat tellimusest loobumise linki;
 • kui olete andnud nõusoleku oma andmete kasutamiseks turunduse eesmärgil, edastame teile elektrooniliselt (e-post) või otsepostituse teel teavet selliste kaupade ja teenuste kohta, mille suhtes teie nõusolek kehtib. Sellise töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a. Teil on õigus kõnealune nõusolek igal ajal tagasi võtta, klõpsates igas sellises e-kirjas sisalduvat tellimusest loobumise linki või kasutades järgmist linki: http://www.milwaukeetool.eu/support/unsubscribe/?subscriberguid=
 • kui olete andnud vastava nõusoleku, lubame teatud kolmandatel isikutel kasutada teie andmeid, et võtta teiega ühendust elektrooniliselt ja/või otsepostituse teel. Andmete sellise töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a. Teil on õigus kõnealune nõusolek igal ajal tagasi võtta vajutades igas sellises e-kirjas sisalduvat tellimusest loobumise linki.

 

TURVALISUS

 

Kõiki teie poolt meile edastatud isikuandmeid säilitatakse meie turvalistes serverites. Paraku ei ole interneti kaudu andmete edastamine täielikult turvaline. Kuigi me anname teie isikuandmete kaitsmiseks endast parima, ei saa me garanteerida meie saidile tehtava andmeedastuse turvalisust; andmeedastus toimub teie riisikol. Kui oleme teie andmed kätte saanud, kasutame ranget tegevuskorda ja turvameetmeid, et takistada kõrvaliste isikute ligipääsu andmetele.

 

TEIE ANDMETE EDASTAMINE

 

Võime edastada teie andmeid kolmandatele isikutele, kui see on seadusega nõutav või kui me anname kolmandatele isikutele volituse teie andmeid töödelda, aga see toimub ranges kooskõlas kohaldatavate õigusaktide ja eeskirjadega. Seoses sellega võivad teie andmeid töödelda ka meie, meie sidusettevõtjate või meie tarnijate töötajad, kes asuvad väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda. Siia kuuluvad muu hulgas töötajad, kes tegelevad teie tellimuse täitmise, teie makseandmete töötlemise ja abiteenuste osutamisega.

 

SÄILITUSPERIOOD JA TEIE ÕIGUSED

 

Säilitame teie isikuandmeid nii kaua, kui see on vajalik käesolevas privaatsusavalduses nimetatud eesmärkide täitmiseks, v.a juhul kui kohaldatavate õigusaktidega on nõutav või lubatav pikem säilitusperiood.

Teil kui andmesubjektil on õigus igal ajal nõuda meilt teie õiguste tagamist. Täpsemalt on teil järgmised õigused:

 • Teil on õigus saada teavet, kas ja millisel määral me teie isikuandmeid töötleme või mitte.
 • Teie isikuandmete töötlemise korral on teil õigus andmetega tutvuda ning see õigus kehtib eelkõige järgmiste andmete suhtes: teie kohta säilitatavad andmed, töötlemise eesmärgid, andmete kategooriad, isikud, kellele me andmeid avaldame ja säilitamise kestus.
 • Teil on õigus nõuda ebaõigete või puudulike andmete parandamist ilma põhjendamatu viivituseta.
 • Teil on õigus nõuda meilt teie isikuandmete kustutamist ilma põhjendamatu viivituseta.
 • Teil on õigus igal ajal tagasi võtta meile antud nõusolek teie isikuandmete töötlemiseks.
 • Teil on õigus nõuda teie isikuandmete töötlemise piiramist.
 • Teil on õigus saada teid puudutavaid isikuandmeid, mille te olete meile esitanud, struktureeritud, standardses ja masinloetavas vormingus ning õigus edastada neid andmeid teisele vastutavale töötlejale.

Oma õiguste kasutamiseks saate meiega ühendust võtta, kasutades allpool esitatud kontaktandmeid.

 

KOLMANDATE ISIKUTE VEEBISAIDID

 

Meie sait võib aeg-ajalt sisaldada linke meie partnervõrgustike, reklaamiandjate ja sidusettevõtjate veebisaitidele. Kui vajutate mõne sellise veebisaidi linki, siis palume arvestada, et neil veebisaitidel on oma privaatsuspoliitika ning me ei võta vastutust sellise poliitika sisu eest. Enne oma isikuandmete esitamist sellistel veebisaitidel tutvuge nende privaatsuspoliitikaga.

 

MEIE PRIVAATSUSAVALDUSE MUUDATUSED

 

Teeme käesolevas privaatsusavalduses aeg-ajalt muudatusi, et võtta arvesse muutuvaid õiguslikke, regulatiivseid või tegevusalaseid nõudeid. Me edastame selliste muudatuste (sh nende jõustumise aeg) kohta teavitusi vastavalt seadusele.

 

KONTAKT

 

Kõik käesoleva privaatsusavaldusega seotud küsimused, kommentaarid ja taotlused on teretulnud ning tuleks edastada järgmisele adressaadile:

Data Information Manager
Techtronic Industries UK Ltd
2 Market Street,
Maidenhead,
SL6 8AD, Inglismaa

Data Information Manager
Techtronic Industries Nordic
Stamholmen 147, §.
DK-2650 Hvidovre, Denmark

Käesoleva privaatsusavalduse jõustumise kuupäev: 12. märts 2018 

Esitage andmesubjekti juurdepääsutaotlus