Teenindus

Registreerige uus tööriist

Registreerige uus tööriist

Registreerige tööriist veebisaidil, et saada tööriistale kuni 3-aastane tootja garantiipikendus.

Millised on garantii tingimused?

Tööriista parandamine

Tööriista parandamine

Kui Milwaukee toode vajab parandamist, saate külastada volitatud teenindust või tellida varuosa. Me tagame igal juhul, et tööriist töötab nii, nagu peab.

Liitium-ioonakud

Liitium-ioonakud

Sisestage meie abivahendisse toote või aku viitenumber, et näha, millised tingimused kehtivad konkreetse liitium-ioonakuga tööriista transpordile.

GARANTII JUHISED

GARANTII JUHISED

Meie klientidele/edasimüüjatele ja hoolduspartneritele kasutamiseks: garantiiremonti jõudnud tööriista eristamine liigselt kulunud, väärkasutatud ja defektsete osade puhul.