Teenindus

Registreerige uus tööriist

Registreerige uus tööriist

Registreerige tööriist veebisaidil, et saada tööriistale kuni 3-aastane tootja garantiipikendus.

Millised on garantii tingimused?

Tööriista parandamine

Tööriista parandamine

Kui Milwaukee toode vajab parandamist, saate külastada volitatud teenindust või tellida varuosa. Me tagame igal juhul, et tööriist töötab nii, nagu peab.

MILWAUKEE® KÄSITÖÖRIISTADE GARANTII

MILWAUKEE® KÄSITÖÖRIISTADE GARANTII

Defektsed MILWAUKEE® käsitööriistad saab toote eluiga hõlmava garantii alusel tasuta välja vahetada või parandada, kui need purunevad tavapärase kasutamise käigus materjali- või tootmisvea tõttu.

MILWAUKEE® LOODIDE TÄPSUSGARANTII

MILWAUKEE® LOODIDE TÄPSUSGARANTII

MILWAUKEE® pakub loodide 10-aastane ja 30-aastane täpsusgarantii.

Liitium-ioonakud

Liitium-ioonakud

Sisestage meie abivahendisse toote või aku viitenumber, et näha, millised tingimused kehtivad konkreetse liitium-ioonakuga tööriista transpordile.

GARANTII JUHISED

GARANTII JUHISED

Meie klientidele/edasimüüjatele ja hoolduspartneritele kasutamiseks: garantiiremonti jõudnud tööriista eristamine liigselt kulunud, väärkasutatud ja defektsete osade puhul.

MILWAUKEE® Garantii

MILWAUKEE® Garantii

Hooldusvorm tuleb täita ja saata koos MILWAUKEE® tootega hoolduseks.