<%# Title %>

One-Key™ töötab teie heaks

Lihtne inventarihaldus ja parimad tööriistade kohandamise võimalused. ONE-KEY™ viib tööviljakuse uuele tasemele, andes teile pideva täieliku kontrolli seadmete üle.

Täielik töötajate haldus kõikide tööobjektide lõikes

One-Key võimaldab muuta töötajatele seadmete väljastamise korda ning suurendab seeläbi kasulikku tööaega ja tööviljakust.

MITME KASUTAJA HALDAMINE

MITME KASUTAJA HALDAMINE

Süsteem võimaldab määrata erinevate üksuste lõikes seda, kes konkreetselt mingi projektiga töötab. Saate delegeerida ülesandeid, anda välja inventariobjekte ja otsustada isikute juurdepääsuõiguste üle. Tõhususe suurendamiseks on võimalik jälgida tööprotsesse, hinnata konkreetsete isikute tegevust ja teha muudatusi.

SÜSTEEMISISESED KASUTAJAÕIGUSED

SÜSTEEMISISESED KASUTAJAÕIGUSED

Tööriistade jälgimise hõlbustamiseks on võimalik kutsuda töötajaid One-Key inventarihalduse rakendusega liituma ja selle funktsioone kasutama. Süsteemisiseste kasutajaõigustega saate määrata, millistele andmetele nad juurde pääsevad.

VIRTUAALNE AADRESSIRAAMAT

VIRTUAALNE AADRESSIRAAMAT

One-Key võimaldab säilitada kogu meeskonna ajakohastatud kontaktandmeid ühes keskses kohas. Kontakte saab nii telefoniraamatust importida kui ka eraldi lisada. Tänu sellele saate vajaduse korral otse rakendusest õigele inimesele helistada või talle sõnumi või meili saata.

SIDUSAM MEESKONNATÖÖ. SISSEEHITATUD ARUANDLUSFUNKTSIOONID.

SIDUSAM MEESKONNATÖÖ. SISSEEHITATUD ARUANDLUSFUNKTSIOONID.

Erinevate ehitustarkvara programmidega ühilduv One-Key suurendab funktsioonideülest tööviljakust, aitab tõhustada töövoogusid ja muuta tööprotsesse paremini nähtavaks.

TULEKUL!

<%# Title %>

ONE-KEY™

Ei mingeid arvutustabeleid.
Ei mingeid seisakuid.
Ainult tööviljakus ja jõudlus.